Pelletskamin

Anledningen till att man väljer en pelletskamin är ofta att man vill spara pengar i längden. Att elda pellets är mer effektivt, mer ekonomiskt och bättre för miljön än att elda ved. Undersökningar har visat att du kan spara in stora mängder pengar på att investera i en pelletskamin, redan efter 4-5 år. Pelletskaminer är ofta lite större än många traditionella braskaminer, är mer pålitliga och är dessutom ganska tystgående.En installation av en pelletskamin kan även ersätta upp till 90% av existerande elvärme. Om elavgiften skulle stiga så kommer det inte påverka ett hushåll som eldar pellets till någon stor utsträckning. Dessutom betalar hushållet inte miljöavgifter, då pellets varken bidrar till ökade koldioxid utsläpp eller försurning.

Produktbild på denheta pelletskaminen Calimax Solida. Hett tips: pelletskamin calimax.

 • ✓Pålitlig
 • ✓Effektiv
 • ✓Tystgående

Fördelen med en pelletskaminen är att du kan justera effekten mycket tydligare. Genom att välja att den ska brinna med låg effekt skapas värme under en längre period – utan att den behöver matas. Dessutom kan du välja en pelletskamin helt utan skorsten om du behöver undvika en dyr installation.

Det finns dock även många likheter mellan att elda med pellets i en pelletskamin eller att elda ved i en braskamin. Båda typer av kamin skapar mycket värme och en härlig myshetsfaktor i hemmet. Båda ser ganska liknande ut, även om pelletskaminer oftast är något större. Båda sparar dig pengar på uppvärmingen av ditt hus, även om pellets gör detta mer effektivt.Vad är pellets egentligen?

En man räcker fram pellets för kaminer i sina händer.Pellets ser ut som små, korta eller längre stavar och går att köpa i lösvikt, på säckar, eller i storpack. Pellets är ett bränsle gjort på pressat trä som behandlas för att bli så energieffektivt som bara möjligt. Det är tillverkat av spillmaterial från sågverksindustrin som sedan mals och pressas ihop. Pellets fryser och möglar inte vid lagring under långa perioder och tar mindre plats än ved, för samma energimängd.

När pellets brinner ger de av en mycket intensiv värme. Pellets ger alltså mycket effektivare förbränning än vanligt trä, frsamförallt på grund av hur de är pressade. På så sätt sparar du på både miljön och egna utgifter när du använder dem. Utsläppen blir mycket mindre såväl ut i naturen som från din plånbok.

Pellets är en förnybar energikälla vilket gör det till ett miljövänligt alternativ. Eftersom det finns pelletsfabriker över hela vårt land så är även tansportkostnaderna och det avtryck transporter gör på miljön väldigt låga.Pelletskamin med eller utan skorsten?

Pelletskaminer delas ofta in i två kategorier, med eller utan skorsten.

Pelletskamin med skorsten

En pelletskamin med skorsten leder ut röken genom en befintlig skorsten eller en skorten som byggs för den nya pelletskaminen. Detta är inte alltid möjligt eller önskvärt. Installation av en ny skorsten skorsten kan leda till höga omkostnader, ibland högre än själva kaminens kostnad. Det finns en mellanväg, och det är att installera en pelletskamin med en s.k. modulskorsten.

Om du väljer en modell med skorsten så måste denna inspekteras av en sotare innan den används för första gången.

Pelletskamin utan skorsten

Det svenska företaget Ariterm har patent på en lösning som gör att du kan ha pelletskamin i hemmet utan att behöva installera en skorsten. En flexibel och smidig lösning som även blir betydligt billigare än att ha skorsten. Sedan skorstenslösa pelletskaminer lanserats har intresset för denna värmekälla ökat avsevärt.

Det som krävs är att ett hål borras i väggen där en fläkt monteras. Dessa modeller kallas för skorstensfria eller ”Pelletskamin med drag” – vilket tydligt visar på hur de fungerar. Väggfläkten kyler rökgaserna leder sedan ut dem genom ytterväggen.

Varför välja en pelletskamin?

Om ditt huvudsakliga mål är att både få värme och mysfaktor så är de 2 självklara valen antingen en traditionell braskamin eller en pelletskamin. Fördelarna med pelletskamin mot braskaminen är:

 • Effektiv värmekälla. Tack vare att du kan ställa in en pelletskamins effekt kan den enkelt anpassas utifrån vilken värme som önskas. Det går därmed att få en jämn temperatur under längre tid genom att välja låg effekt. Det är den största skillnaden mot vedeldad braskamin då dessa inte kan anpassas i lika stor utsträckning. Är den centralt placerad i huset kan det ofta räcka som primär värmekälla.
Det finns mätningar som visar att de med direktverkande el kan minska sina värmekostnader med hela 80% genom att installera en pelletskamin.
 • Lättare hantering. Pellets levereras i påsar eller större säckar. Det är därmed lätt att bära och förvara pellets. Därmed är hanteringen betydligt enklare än med ved. Matningen blir även enklare då den sker till stor del automatiskt.
 • Effektivt ur miljöperspektiv. Pellets tillverkas främst av spillprodukter från träindustrin. Därmed tas energin tillvara. Dessutom ger eldning mindre mängd aska och lägre utsläpp av kolväten. Det är även högre verkningsgrad på pellets än ved.
 • Krävs inte skorsten. Möjligheten finns att välja skorstensfri pelletskamin och därmed slippa installera skorsten. Detta är inte möjligt med en braskamin med ved.Välja modell av pelletskamin

 • Ved och pellets? Vill du enbart elda med pellets eller även komplettera med ved? Kontrollera i så fall om veden kan läggas in direkt eller om någon inställning behöver göras.
 • Skorsten eller inte? En pelletskamin kan ha skorsten eller vara skorstenslös. Väljs en skorstenslös kamin krävs en fläkt i ytterväggen.
 • Pelletsförråd. Det finns kaminer med externa pelletsförråd även om de flesta har inbyggt förråd. Det skiljer däremot stort hur stora dessa förråd är. Med större förråd behöver påfyllning ske mer sällan. Räkna med att det går åt 0,5-1,5 kg per timme under vintern. Se även på brinntiden som kan variera mellan de olika modellerna.
 • Batterireserv? En pelletskamin är beroende av el och tappar sin effekt om elen bryts. Vissa modeller kan däremot kopplas in till bilbatteri som reservkraft. Kan vara en fördel i bostäder där pelletskaminen är den enda värmekällan.
 • Effekt. Effekten anges alltid i ett intervall. Det kan exempelvis var att den är på 2-5 kW. Se framförallt på den lägre siffran eftersom många väljer att elda med låg effekt under längre tid.
 • Enkel styrning. En del modeller kan styras med fjärrkontroll, andra via sms. Att kunna skicka ett sms för att starta den kan vara bra i hus som inte alltid hålls varma.
 • Design och färg. Vilken färg och design pelletskaminen ska ha är mest en smaksak. En del går det även att byta skal på i efterhand.Kom ihåg att:

 • Kommunala regler. Reglerna kring vad som gäller för installation av pelletskamin kan variera mellan olika kommuner. Börja därför alltid att kontakta byggnadsförvaltningen och hör efter gällande regler.
 • Bygglov/Bygganmälan. Ansök om bygglov alternativt bygganmälan och vänta in ett godkännande innan arbetet påbörjas med installationen. I annat fall finns risk för straffavgift. Vid större ingrepp behövs bygglov. I annat fall brukar bygganmälan räcka.
 • Installation. Utifrån ett säkerhetsperspektiv rekommenderas att kaminen installeras av en certifierad installatör. Det finns däremot inget krav på att det måste ske av installatör.
 • Kräver el. Till skillnad mot braskaminen så behöver pelletskaminen tillgång till el. Detta eftersom elen driver matningsskruven samt fläkten som blåser ut värmen.
 • Besikta. Efter att den installerats måste pelletskaminen besiktas, sker vanligtvis av sotare.